Lazoiro presenta máis de 20 propostas para mellorar o medioambiente en Salvaterra

L2

A asociación Lazoiro presentou o venres 24de abril propostas medioambientais no Concello de Salvaterra

Dende fai un tempo ata estas datas, a asociación Lazoiro ven observando unha serie de actuacións e situacións relacionadas co noso medioambiente de Salvaterra de Miño que consideramos, non só como irregularidades a respecto das leis vixentes, senón de profundo dano cara os nosos arredores naturais.

Por todo isto e sendo coñecedores de que este é un tema de profunda relevancia tamén para o noso concello e os membros que o integran, apelamos a eles para que tomen as medidas necesarias tanto de actuación como de concienciación para solucionar estes problemas que non só nos afectan a nós, senón tamén aos visitantes e as futuras xeracións do noso pobo. Por este motivo, a Asociación Lazoiro presentou no Concello unha serie de medidas e recomendacións de carácter ecoloxista na procura de que sexan incorporadas ás actuais competencias e actuacións que se estean levando a cabo .

Como non podería ser de outro modo e como consideración indispensábel, dende a Asociación Lazoiro non só entregamos esas medidas de mellora do medioambiente, senón que nos ofrecemos para traballar, tanto agora como nun futuro, de forma conxunta co concello, xa sexa mediante actuacións concretas ou mediante o aporte de consellos. De este xeito e coa suma de esforzos, creemos que estaremos no camiño correcto para a dinamización e mellora ecoloxista do noso medio rural.

Por todo isto dende Lazoiro facemos un chamamento ao Goberno e asociacións implicados no medioambiente da nosa vila, para formar parte activa dunha mesa de traballo, plural, aberta e horizontal. Deste xeito unificaremos esforzos á hora de traballar nun tema tan importante como é o do medioambiente da nosa vila.

[scribd id=264362236 key=key-d6kdyVgb9yUAxVZqkWRo mode=scroll]