Lazoiro denuncia o uso de herbicidas que afectan a augas superficiais e subterráneas no Concello de Salvaterra

Nota de prensa enviada aos medios de comunicación.

Hai varias semanas que o persoal da empresa que leva a cabo o mantemento de diferentes estradas que pasan por Salvaterra, veñen aplicando herbicidas polas beirarrúas e taludes destas estradas incumprindo a normativa vixente sobre o uso de produtos fitosanitarios.
riocaselas_PO-399

A asociación Lazoiro vén de presentar ante a Xefatura de Medio Rural, a Axencia Galega de Infraestruturas, a Xefatura Territorial de Medio Ambiente e O Concello de Salvaterra unha denuncia en relación ao incumprimento da normativa vixente (Directiva 2009/128/CE e RD. 1311/2012) sobre o uso  de produtos fitosanitarios que foron aplicados por persoal de mantemento nas estradas PO-399, PO-400, PO-402, PO-403, PO-404, PO 408 e PO-510, ao seu paso por Salvaterra e de titularidade da Xunta de Galicia.

Estes herbicidas foron aplicados polas beirarrúas e taludes das estradas anteriormente citadas, sen respectar os espazos mínimos de seguridade por exemplo con respecto ás masas de auga superficial, entre outros, como foi no caso do río Caselas na parroquia de Cabreira, onde non se respectou estas distancias nin ningunha outra.

As actuacións levadas a cabo polo persoal das estradas poderían ter vulnerado, alúmenos, até 6 preceptos da  Directiva 2009/128/CE e do RD. 1311/2012.

Ademais, dende Lazoiro amósanse preocupados posto que un dos principais compoñentes é o glifosato, un herbicida total non selectivo que se filtra no solo, é moi soluble na auga contaminando a terra, os acuíferos e afectando ademais ao ciclo natural dos ecosistemas. Ademais, existen estudos científicos que relacionan o uso do glifosato con afeccións e enfermidades.

Por todos estes motivos, dende a Asociación Lazoiro solicítalle ao Goberno do  Concello de Salvaterra que deixe de aplicar produtos químicos para tales fins como así instando aos organismos que teñan competencia no mantemento das estradas, camiños, tendidos eléctricos e demais, pertencentes ao Estado, Xunta de Galicia, Deputación, desbotar o seu uso.

Achegamos os documentos presentados. Os escritos para a Xefatura de Medio Rural, a Axencia Galega de Infraestruturas e a Xefatura Territorial de Medio Ambiente foron os mesmos, así que só subimos un. O do Concello é diferente. A xustificación da súa presentación será unicamente cunha imaxe de cada escrito presentado (4 escritos) co seu respectivo código.

[scribd id=317960742 key=key-XUBP77bO2Nsfn7a0mw8L mode=scroll]

[scribd id=317960781 key=key-ij7P6Q3jMUtsmPsHSC7M mode=scroll]

[scribd id=317961545 key=key-yOJMDCXUeaCDTpFOzb0w mode=scroll]