Convocatoria da Asamblea Xeral Ordinaria do 2016 o luns 26 de decembro

O 26 de decembro ás 21:00h terá lugar a Asamblea Xeral Ordinaria da Asociación Lazoiro na Casa da Cultura de Salvaterra no local habitual de reunións. Quen desexe máis información pode poñerse en contacto no seguinte correo: info@lazoiro.org

ORDE DO DÍA
1. Lectura e aprobación da acta anterior
2. Altas e baixas
3. Estado das contas
4. Avaliación anual das actividades feitas
5. Memoria de Salvaterra
6. Proxecto Ríos
7. Memoria Histórica
8. Colaboración con outras Asociacións ou Agrupacións
9. Propostas para o vindeiro ano
10. Rogos e preguntas